Føring av særavgifter

Vi betaler særavgifter på sukker og emballasje ved salg, og dette føres automatisk i mamut på konto 3099. Hvordan kan jeg føre innbetalingen av avgiftene? Jeg har ført d3099,k1920, men det kan ikke være riktig. Noen forslag?

Spørsmål fra Trond Henrik Eplet.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Simen

Kto. 2790? K1920 – D30XX – D2760 – D2790
Bør vel da også legge inn mva-kode på 2790.

Ditt svar