Føring av konto 2910

Har iløpet av året lagt noen kroner for mitt eget enk. Konto 2910 skal tilbakebetales til meg. Hvordan føres dette?

Spørsmål fra Joakim Lundby.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Terese

Saldoen på konto 2910 er en «gjeld» til deg som du nå innfrir. Du utbetaler vel saldo på denne ut i fra din driftskonto. Bokføringen blir derfor kredit 1920 / debet 2910.

Ditt svar