Føring av kjøp av utstyr i enkeltmannsforetak

Hei, jeg har kjøpt en heve-senke pult og et ekstra lys til å ha på «kontoret» mitt. Kontoret er delt soverom/kontor, altså ikke dedikert kontor om det utgjør en forskjell.
Enkeltmannsforetaket er momsregistrert og kostnaden ble på ~3 500kr inkludert moms, men jeg er ikke sikker hvilken konto dette kan posteres i og om jeg kan avskrive noe av kostnadene?

Konto «6540 Invetar» virker mest passende, men sier at kostnaden skal være over 15 000kr. Om ikke denne skjønner jeg ikke hvor den skal posteres..

Spørsmål fra Sindre.

Spørsmålet ble stilt den 07-11-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

6540 Er til inventar som ikke skal aktiveres, dvs 15 000 skal den på en balansekonto.

Så du kan fint føre mot den kontoen (jeg forutsetter her at pulten er primært til bruk i virksomheten, det er en vurdering du får ta selv)

Ditt svar