Føring av inngående saldo Mamut

Hei. Ville vært veldig takknemlig for hjelp.

Har følgende spørsmål ang. føringen av inngående saldo i Mamut. For når jeg førte inn kontoer fom 1000 tom 1950 på debet og fom 2015 tom2995 på kredit siden, balanserte de ikke da.

Følgende kontoer ført på debet:1230-biler, 1511-kundefordringer for 2011, 1577-fordringer på ansatte,1520-andre kortsiktige fordringer, 1930-baninnskudd.

På kredit: 1930-bankinnskudd, 2090-idekket tap, 2220-gjeld til kredittinstitusjoner, 2411-leverandørgjeld 2011, 2610-skattetrekk, 2750-oppgjørskonto mva, 2780-skyldig arbeidsgiveravgift, 2930-gjeld til ansatte og aksjonærer, 2949-lønn, feriepenger o.l.

Spørsmål fra Katja P.

Spørsmålet ble stilt den 16-07-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar