Føring av «gebyr» for fastsettelse for mva-termin

Skattekontoret har anvist: Tilgodeoppgave for termin… 1565,- Beløpet er motregnet/disponert slik: Fastsettelse for termin 41,- Utbetalt til orgnr…. 1524,- Hvordan føres disse kr 41,-? Annen kostnad, med eller uten fradragsrett? 1524,- debiteres bankkonto, mens 41,- krediteres 2740 (oppgjørskonto mva)og debiteres Annen kostnad?

Spørsmål fra Elo.

Spørsmålet ble stilt den 21-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar