Føring av diskonteringsnota ved låneopptak

Hei
Jeg har skiftet bank og refinansiert lånet. På diskonteringsnota står det to gebyrer for omkostninger knyttet til etablering av lånet. I tillegg er det innfridd et lån i forrige bank.
På kontoutdraget står kun netto overføring fra banken.
Hvordan fører jeg omkostningene og innfrielsen slik at jeg får korrekt gjeld ?

Takknemlig for svar.

Spørsmål fra Maren.

Spørsmålet ble stilt den 18-03-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar