Føring av betalt artistskatt i forretningsregnskapet

Vi har betalt artistkatt til skattemyndighetene i løpet av året… gjelder artister vi har solgt billetter for og gjort opp med. Alt mot skattemyndighetene har vært gjort riktig og skatten betalt. Men hvilke kontoer skal benyttes for føring….finner ikke ut av det, kan ikke bruke 8301 men hva…?

Spørsmål fra Hansemann.

Spørsmålet ble stilt den 16-02-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar