Forhøyet utgående avgift for sent innkommet oppgave

En moms oppgave ble i år innsendt for sent. Har nå fått krav på «forhøyet utgående avgift kr. 1060,00, pga. for sent innkommet oppgave»
Når dette betales, hvor føres debet posteringen av kr. 1060,00?

Spørsmål fra Tom.

Spørsmålet ble stilt den 25-07-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ronny

Etter søk i arkivet tyder det på at følgende er riktig: 7791, Annen kostnad, ikke fradragsberettiget. Gebyret er ikke skattemessig fradragsberettiget da det er ilagt med hjemmel i lov/forskrift.

2 Tom

Et gebyr kom i tillegg, kr 500,-. Det førte jeg på 7791. De 1060.- oppfatter jeg som en økning av utgående mva ? Blir det da samme svar, altså bruke nevnte konto også for økningen ?

3 Tom

Fant svaret – 2740. Takk for hjelpen 🙂

4 Tom

Beklager jeg misforsto !! Skal være samme konto 7791.

5 Vidar

Takk for svar Ronny. Skulle gjerne hatt noe opplæring på emnet. Har du høy timepris?

Ditt svar