Foreldet gjeldsposter

Hvordan skal foreldet gjeld fjernes fra aktiv gjeld?

Spørsmål fra Michael.

Spørsmålet ble stilt den 16-05-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar