Foreldet faktura – hvordan føre den ut av regnskapet?

Jeg har en gammel kundefaktura på et ubetydelig beløp som ikke er blitt betalt, og som jeg har gitt opp å få betalt for. Jeg kan imidlertid ikke dokumentere at jeg har gjort mitt for å kreve inn beløpet (siden det var så lite, har jeg ikke purret), så jeg antar at jeg ikke kan føre den som tap. Hvordan fører jeg den ut av regnskapet?

Spørsmål fra Maria.

Spørsmålet ble stilt den 26-04-2019.

Ligger under emnet: Faktura.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Maria,

En utestående fordring anses endelig tapt i den utstrekning:

– foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, eller
– fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
– offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
– fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

For mer kontohjelp kan du f.eks prøve denne tjenesten:
https://www.devoldconsulting.no/kontohjelp/

2 Arne Devold

Bokføringen blir:

Tapet føres regnskapsmessig som en kostnad, og ikke en reduksjon av eventuelt forutgående inntekt. Motpost er aktuell post i balansen hvor fordringen er bokført, for eksempel konto 1500 dersom kundefordring eller konto 1579. Tap som ikke er skattemessig fradragsberettiget anbefales ført på egen konto, konto 7835, da det må tilbakeføres på næringsoppgaven.

3 Arne Devold

D7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget
D7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget
MVA1 – fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

4 Arne Devold

Skulle du mot formodning ikke oppfylle vilkårene for tapsføring tilbakefører du vare salget, dvs. som en kreditnota, samme føring som salget/fakturaen men med motsatt fortegn. Debet salg eks kto 3000 og kredit reskontro kundefordring eks. Kto 10xxx ( kundens reskontronummer).

Ditt svar