Foreldelsesfrist på fakturering mellom firmaer

Er det lov å ha en klausul i en avtale mellom firma om foreldelsesfrist på fakturering?

Eks: Firma 1 utfører oppdrag for firma 2 på fast basis og skal fakturere månedlig.

Firma 1 skriver i samarbeidsavtalen at fakturering av oppdrag utført for over 4 mnd siden må frafalles.

Spørsmål fra Magne.

Spørsmålet ble stilt den 16-06-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar