Føre regnskap for AS

Hei!

Jeg fører regnskapet for et enkelpersonsforetak som antakelig vil bli omgjort til et AS. Jeg har fått spørsmål om jeg i så fall vil bli ansatt i firmaet og fortsette med regnskapsføringen.

Jeg har ikke ført regnskap for et AS tidligere, så det jeg lurer på er hva det er jeg må være oppmerksom på. Hva er forskjellig?

Spørsmål fra Grete.

Spørsmålet ble stilt den 08-03-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hvis du tidligere har drevet et ENK med kun bokføringsplikt (Eiendeler med verdi på over 20 mill, eller gjennomsnittlig antall ansatte utfører mer enn 20 årsverk), vil en endring til AS bety at du også blir regnskapspliktig. Da må du bl.a. utarbeide årsregnskap (med bl.a. resultat, balanse og årsberetning).

2 Bjørn

Hei! Resultat og balanse har du vel sikkert satt opp tidligere også. Årsberetningen skal inneholde noen momenter. Men det er lett å finne eksempler på nettet som tilfredsstiller kravene. Den kan gjøres ganske kort og enkelt.
Kommer du/dere til å bruke revisor i forbindelse med årsavslutningen? I så tilfelle får du jo en del hjelp der som sikrer at alt blir riktig. M.v.a. avregning har du kanskje også rutine for? Lovgivningmessig så er regnelene annerledes for et AS når det kommer til utdeling. Det er mer regulert enn for et Enkeltpersonsforetak. Skjemaene i forbindelse med årsavslutning også annerledes. Jeg fører regnskap for begge deler og ser ikke noen stor forskjell. Så du bør ikke ha noen betenkeligheter med det. I hvertfall ikke dersom du allerede har ført regnskap i et godkjent regnskapsprogram (ikke kun bokføring). Lykke til.

Ditt svar