Føre leasing av bil

Hvordan skal jeg føre: Byttet inn en leasing bil. Fikk kr xxx for bilen, betalte da forskuddsleie pluss mva inn på den nye leasingbilen. Fikk da inn resterende på konto. D-1239. forskuddsleie K-6310. leasing. Men hvordan fører jeg resterende beløp? Som inntekt på balansen?

Spørsmål fra Tone.

Spørsmålet ble stilt den 05-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar