Føre inn privat kjøp i kontoplan

Jeg kjøpte kamerautstyr før jeg fikk inntekt i bedriften og betalte dette selv. Hvordan fører jeg det inn i regnskapet?
Gjelder objektiv ca 10 000 kr, minneskort 1200 kr og harddisk ca 1000 kr.
Alt ble kjøpt etter jeg startet bedriften.

Spørsmål fra John.

Spørsmålet ble stilt den 07-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

For å kunne svare korrekt på spørsmålet ditt må vi vite hvilken selskapsform firmaet ditt er.

Ditt svar