Føre forsikringsavtale

Har mottatt forsikringsfaktura for året 2013 i januar. Avtalen skal betales månedlig via avtalegiro. Skal dette føres som separate inngående fakturaer hver måned, eller skal det føres med kredit leverandør og debet forskuddsbetalte kostnader, hvorpå jeg deretter krediterer forskuddsbetalte kostnader og debiterer kostnadskonto hver måned?

Spørsmål fra Thor.

Spørsmålet ble stilt den 27-08-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Dette velger du selv. Det mest riktige er nok løsning nr 2 men det går fint å velge løsning 1 også. Husk eventuelt å fordele kostnaden på riktige konti dersom dersom det gjelder flere typer forsikringer.

Ditt svar