Føre bilkostnadene i regnskapet eller kun på næringsoppgaven?

Driver enkeltmannsforetak. Til fradrag for bruk av egen bil i næring kan jeg trekke for 6000 km. x 4,05 , Totalt 24.300.- for året 2013. Jeg hadde i regnskapet ført dette opp med månedlig periodisering. Debitert konto 7080 (Bilkostnader) og kreditert konto 2057 (Bilkostnader, bruk av egen bil) På denne måten reduserer jo dette årets resultat. Spørsmålet er om dette blir feil ? At beløpet ikke skal tas inn i regnskapet og redusere resultatet, men kun føres i næringsoppgaven ? Da blir jo resultatet høyere, og det påvirker jo f.eks. den skattemessige beregningen av trygdeavgiften hvis jeg har forstått det rett.

Spørsmål fra Alf Inge.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne

Hentet i fra Sticos :

Føring i ligningspapirene
Personlig næringsdrivende både årsregnskapspliktig og bare bokføringspliktig (begrenset regnskapsplikt) fører fradraget i post 7080 i næringsoppgaven. Tilsvarende beløp føres i post 2057 under egenkapitalkorreksjoner for foretak med bare bokføringsplikt og post 305 under spesifikasjon av privatkonto (avstemmingsskjema) for foretak med årsregnskapsplikt.

Regnskap
I regnskapet føres fradraget debet konto 7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring, og kredit konto 2057 Fradragsført bruk av privatbil etter sats.

Ditt svar