Flytting mellom egne konti – hvordan føre

Hvordan fører jeg bilag ved flytting av penger mellom egne konti?
fra 1920 drifskonto
til 1921 sparekonto

Spørsmål fra Rune.

Spørsmålet ble stilt den 02-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Bokføringen mellom disse kontoene blir slik:
Debet: 1921
Kredit: 1920

Ditt svar