Flatt budsjett

Hva er et flatt budsjett?

Spørsmål fra undre undre.

Spørsmålet ble stilt den 10-07-2012.

Ligger under emnet: Budsjett.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Jeg er ganske sikker på at et flatt budsjett betyr samme budsjett som det foregående.

Ditt svar