Fiskal skatt

Hva menes med «fiskale skatter»?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 03-05-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Fiskale skatter er skatt som betales til staten.

Ditt svar