Firmabil som leies ut

Hei! Vi har en firmabil som nå skal leies ut til en konsulent hver måned. Vi fakturerer altså fast beløp til vedkommende hver måned. Hvordan blir det så med refusjon på mva., skal vi føre fradrag for mva. på fakturaen vi får fra leasing selskapet for denne bilen?

Spørsmål fra Trichka.

Spørsmålet ble stilt den 27-08-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar