Finne resultat, har opplysninger om varekjøp og varekostnad

Hvordan kan jeg regne ut inntekten hvis jeg har opplysninger om varekjøp og varekostnad? Jeg har et varekjøp på 219 800 og har en varekostnad på 212800 kroner. Jeg har en varebeholdning på 32 000 som har økt fra 25 000. altså en økning på 7000.
Disse tallene har jeg fått oppgitt i læreboka. Jeg skal føre inn disse tallene i et resultat.
Oppsummering:
Varekjøp: 219800
Varekostnad: 212 800
Varebeholdning: 32 000
Beholdningsøkning: 7000 (32000-25000)

Spurte fattern og han mente det ikke var mulig, men jeg tror det er en connection mellom postene.

Spørsmål fra Jason.

Spørsmålet ble stilt den 27-03-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Jason,
Varekjøpet på kr 219800 er utgiften ved å kjøpe varer, mao hva du har betalt for varene du handler inn. Dette beløpet skal du betale leverandøren(e) dine.
Varekostnad er hvor mye de varene som er solgt i perioden har kostet. I ditt eksempel selger du varer som har kostet kr 212800, dette er varekostnaden, og det er kr 7000 mindre enn du har kjøpt inn varer for. Dermed øker varelageret med kr. 7000 fra kr 25000 til kr 32000.
I resultatregnskapet blir det stående kr 219800 som varekjøp og – kr 7000 som endring beholdning varelager, dermed blir summen av disse to postene varekostnad kr 212800, og det er denne summen som resultatet reduseres med. Var det forståelig forklart? Lurer du på mer omkring å føre et regnskap, du kan få flere praktiske tips her: https://www.devoldconsulting.no/blogg/fore-regnskap-selv/

Ditt svar