Feriepenger og provisjon

Provisjonslønn inngår i FP-avsetningen, og da må den vel også tas hensyn til ved trekk av feriedager. Men hvordan gjøres det? Den ansatte har ca 80% fastlønn, og resten som provisjon. Det er presisert i ansettelsesavtale at provisjonslønn inngår i feriepengegrunnlaget, så alt vedr avsetningen er greit. Men hva når de 25 feriedagene skal trekkes i juni? Provisjon utbetales hver mnd med fast forskudd. I juni og desember avregnes siste avsluttede 6 mndr. Provisjonsbeløpet varierer pr måned. Hvordan ta hensyn til dette når det trekkes 25/22 i juni? Må det beregnes et reelt gjennomsnitt eller kan man bruke et avtalt beløp, feks det faste provisjonsforskuddet? Det er jo litt tilfeldig hvor stor provisjonen blir akkurat i juni når feriedagene trekkes.

Spørsmål fra Willy.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2015.

Ligger under emnet: Lønn.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar