Feriedager i ny jobb

Jeg lurer på hvordan regne feriedager. Jeg skal start jobb fra den 02.01.2012 og lurer jeg på kan jeg får feriedager i 2012?

Spørsmål fra Yin.

Spørsmålet ble stilt den 21-12-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ifølge nettsidene til Arbeidstilsynet, så har du rett på feriedager selv om du begynner i ny jobb.

Dette gjelder dersom:

1. Du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver (det har du jo ikke siden du begynner ved nyttår).
2. Du begynner i jobben før 15 august, så har du rett på 3 ukers ferie i «fellesferien» (du som begynner ved nyttår har selvsagt rett på det)

Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188

Ditt svar