Feil balanse på konto 1920 (bank)

Holder på med årsregnskapet for et AS, men har noen små problem. Når jeg registrer et bilag, og krediterer konto 1920 (f.eks. når firmaets VISA-kort er brukt), legger regnskapsprogrammet den aktuelle summen på konto 1920. Det vil si at summen på kontoen stiger, omvendt proporsjonalt i forhold til det det gjør på den faktiske bankkontoen.

Er dette rett? Til slutt ender jeg opp med en kontobalanse på 1920 som er lik summen av innbetalt kapital + registrerte bilag (men ikke registrerte faktura). Dette virker veldig forvirrende, selv om hovedbalanse og -resultat for firmaet blir rett.

Noen som kan hjelpe?

Spørsmål fra Kåre.

Spørsmålet ble stilt den 29-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kåre

Beklager, men ser nå at jeg har misformulert denne problemstillingen veldig. Problemet er ikke som beskrevet over, men at leverandørfakturaer IKKE blir trukket fra konto 1920. De blir bare trukket fra leverandørkontoen. Denne summen blir i stedet lagt på konto 2400 som leverandørgjeld. Dette blir jo imidlertid trukket i fra i årsregnskapet, slik at når alt er lagt i sammen, stemmer tallene. Skal det være slik, eller har jeg gjort feil?

2 Bjarte

Er bare amatør, men eg tenker at dette skal føres inn to ganger i to forskjellige bilag – Når du får varen føres det til 2400, som penger du skylder leverandør, men enda ikke har betalt, og når du betaler regninga da det blir det flyttet til bankkontoen. På samme måte når en skriver faktura, vil summen gå til 1500 kundefordringer, som et beløp som kunden skylder deg. Når du får betalingen føres dette inn på bankkonto. Altså disse to kontoene er en midlertidig parkering av summer som skal flyttes ut eller inn. Dette tror eg har noe med at faktura/regninger SKAL føres på fakturadato, og at det da kan hende at fakturadato og betalingsdato kommer i hver sin MVA-periode eller tilogmed på hvert sitt år. Kan legge til at eg ikke praktiserer føring til 2400 leverandørgjeld, men at eg bruker 1500 kundefordringer når eg fakturerer.

3 Bjarte

Riktig som Bjarte sier her (ikke samme Bjarte 😉

Faktura fra leverandør føres mot 2400 konto. Når faktura er betalt må man registrere betaling videre mot bank (1920)

Ditt svar