Fastlønn selger, kan arbeidsgiver holde igjen lønn?

Jeg har en kontraktsfestet fastlønn+overtid i selskapet jeg jobber i dag. Jeg jobber som selger i selskapet og spørsmålet jeg lurer på er om min direktør har tilgang og hjemmel til å ikke utbetale min månedslønn pga manglende innleverte timelister for normalarbeidstid?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 13-10-2011.

Ligger under emnet: Salg og markedsføring.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Arbeidgiver er nødt til å kunne dokumentere din arbeidstid, det gjøres i de fleste firma ved skrive timelister. Din direktør kan nok da mest sikkert holde tilbake lønn, firmaet du jobber for risikerer å ikke få kostnadsført lønna hvis de ikke kan dokumentere din tid.

2 Einar

Hvorfor har du ikke levert timelister da?

Ditt svar