Fastlønn overtid

Vi har fastlønnssystem i vår bedrift. Lønnen er inkludert overtid.
Mitt spørsmål er som følger:
Hvor mye overtid er det lov å inkludere i lønnen?

Spørsmål fra Tone Anita.

Spørsmålet ble stilt den 25-04-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hovedregelen for fastlønn på overtid etter arbeidsmiljøloven er at det IKKE er anledning til å inkludere overtid i fast lønn.

Unntaket er etter arbeidsmiljøloven § 10-12 de arbeidstakere som har ledende stillinger eller særlig selvstendige stillinger.

Ditt svar