Fakturert kjøregodtgjørelse

Hei, jeg har holdt et foredrag og har fakturert kunden for kjøregodtgjørelse i forbindelse med dette. Hvordan skal dette føres? Det er jo en inntekt jeg får inn på kontoen, men skal vel ikke skattes av?

Spørsmål fra Conrad.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du har fakturert kunden for kjøregodkjørelse så skal denne faktura bokføres som alle andre utgående fakturaer.

Debet: 1500 kundereskontro
Kredit: 3000 utgånede mva 25% (hvis du da er registrert for mva)

2 Pål Stavrum

Om du forhandler deg fram til at du skal ha kjøregodtgjørelse, blir dette en del av honoraret. Hvis du fakturerer uten mva (foredrag er vanligvis momsfri omsetning, hvis du anser det som undervisning), skal også kjøregodtgjørelsen faktureres uten mva.

Kjøregodtgjørelsen blir altså en del av omsetningen din, og er med i beregningen inntekter-utgifter=skattbart overskudd.

Det rent regnskapstekniske kjenner jeg ikke godt nok til å komme inn på.

Ditt svar