Fakturere som privatperson

Jeg leker litt med webdesign på fritiden, og har laget en webside for et firma. Kan jeg fakturere denne (mellom 5 og 10 tusen) uten videre, eller må dette registreres som enkeltmannsforetak? Skattes?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 28-08-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du bør registrere et ENK for dette, og det må skattes.

2 Einar

Har du planer om å gjøre flere slike oppdrag Jan?

Fra Altinn: «Virksomheten må også ha et visst omfang og ta sikte på en viss varighet. Enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag gjør deg ikke til næringsdrivende.» https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/for-du-starter/minste/naringsvirksomhet/

Anbefaler deg å ta en telefon til ditt lokale Skattekontor.

3 Arvid Tunholt

Hvis du fakturerer årlig for under kr.50.000,- årlig er du ikke merverdi-pliktig. Skatteetaten vil neppe være interessert i deg heller. Grunnen er at dine driftsutgifter som oftest da vil overskride inntekene og gi deg et fradrag i inntekten som igjen gir minder skatt å betale.

Ditt svar