Fakturere og ta ut lønn fra holdingselskap

Hei, kan man fakturere direkte fra et holdingselskap?

Kan man ta ut lønn fra et holdingselskap?

Jeg har tre selskaper jeg vurderer å legge inn under et holdingselskap.

Spørsmål fra Fredrik.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Går helt fint å fakturere og ta ut lønn fra et Holdingselskap.

Ordet «holdingselskap» er bare et populært navn for et selskap som har aksjer i annet selskap.

Telenor ASA er også et Holdingselskap ettersom det eier aksjer i (mange) andre selskaper. Les mer om dette her http://www.starte.as/as-som-holdingselskap/

Ditt svar