Fakturere kilometergodtgjørelse – konto?

Hvilken post i Fiken eks.vis skal jeg fakturere en kunde for kilometergodtgjørelse for et oppdrag. Skal kunde betale mva?

Spørsmål fra Kent Even Grundstad.

Spørsmålet ble stilt den 29-03-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar