Fakturagebyr når autogiro ikke er et alternativ

Hvor er det hjemlet at man kan kreve fakturagebyr når autogiro IKKE er et alternativ?

Spørsmål fra Ole Jacob Kobbe.

Spørsmålet ble stilt den 21-07-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det finnes ingen lov som tilsier at man kan KREVE fakturagebyr. Man kan derimot avtale dette med kunden på forhånd.

Litt usikker på hvordan dette er business to business salg, forbrukerkjøptsloven sier ihvertfall dette: ( http://www.lovdata.no/all/tl-20020621-034-007.html#37 )

«Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen.»

Ditt svar