Fakturaapp til iPhone og android

Har noen av «de store» fakturaprogrammene apps til mobiltelefon som fungerer på Android og iPhone?

Hvis ja, hva er dine erfaringer med å bruke disse?

Takk for svar!

Spørsmål fra Aksel.

Spørsmålet ble stilt den 13-04-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar
2 Einar

Winvask har en faktura-app til androidtelefoner (gratis). Søk det opp på Google Play (gamle Google Marked)

Ditt svar