Faktura med kun mva

Hei,

Når foretak akkurat er kommet til grensen for mva og etterfakturerer mva’en på deler av beløpet. Hvordan føre det i regnskapet?

Spørsmål fra Cathrine.

Spørsmålet ble stilt den 11-12-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar