Faktura 3 år etter at tjenesten er levert

Jeg har mottatt en faktura for en håndverker tjeneste som ble levert og avsluttet for godt over tre – 3 – år siden. Kan jeg avstå fra å betale denne?

Spørsmål fra Otto.

Spørsmålet ble stilt den 02-02-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Foreldelsesloven sier 3år. Du finner alle unntakene til regelen her: http://www.lovdata.no/all/hl-19790518-018.html#map001

Ditt svar