Facebookannonsering

Hvilken konto fører man utgifter til facebook annonoser på?

Spørsmål fra Nina.

Spørsmålet ble stilt den 03-01-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Mildrid

Konto 7320 Reklame/annonser kanskje?

2 Jan

Jeg har nylig startet opp AS, og jeg forsøker å føre regnskapet selv. De 30000,- som krevdes for oppstart er i form av tinginnskudd, dvs. private eiendeler.
Nå prøvde jeg å avslutte 2017, men får følgende melding:
«Advarsel: Saldo på konto 2000 – «Aksjekapital / Egenkapital, bundet» er 0. Denne kontoen vil normalt aldri være 0 for et aksjeselskap.»

Er det en enkel måte å løse det på?

Ditt svar