Få AS’et børsnotert

Går det å få selskapet på børsnotert? Hvordan?

Spørsmål fra Sadir.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2015.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Bare ASA (almenneaksjeselskaper) kan børsnoteres.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-45

Ditt svar