Føring Lønn

Jobber mars måned får utbetalt lønn den 10 april. Hvordan føre dette i regnskapet skal lønnen føres på mars eller april i og med vi utbetaler timer etterskuddsvis.

Spørsmål fra Bente.

Spørsmålet ble stilt den 26-04-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Lønn som kjøres og utbetales i april skal bokføres i april.

Ditt svar