Føring av vare kjøpt i utenlandsk valuta

Hei…Jeg har kjøpt en vare ved hjelp av paypal. Dette er en vare som skal benyttes til eget bruk i mitt firma. Jeg driver et enkeltmannsforetak. På kvittering paypal står summen i us dollar, men også omregnet i norsk valuta. Siden dette ikker moms på dette, kan jeg vel føre dette på en 6800 konto med avgift lik 0?? I tilegg kjører jeg en overføring i bank til privat konto, da det er betalt privat. Dette benyttes som bilag i regnskap..
Er det mulig/korrekt å gjøre det slik???

Spørsmål fra Jostein.

Spørsmålet ble stilt den 07-08-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ronny

Dette er et kjøp du har lagt ut privat går jeg ut i fra.
Før i NOK paypal kvittering debet 6800 med 0 avgift så kredit til din konto i regnskapet 293*.
Så bruker du kvitteringen i nettbanken for overføring fra firmakonto til privatkonto som bankbilag og fører
debet beløp konto 293* – kredit bank 1930

Ditt svar