Føring av renter og avdrag på lån

Hvilke poster benyttes ved betaling av avdrag og renter på lån?

Spørsmål fra Rune.

Spørsmålet ble stilt den 09-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Birger Steen

avdrag debet lån (22xx) renter og omk d 814x -k bank 192x

2 Rune

Må jeg også registrere banken som en leverandør og føre ett bilag mot banken?

3 Jonny

Ja, banken er en leverandør.

4 Frode v/ALETT RegnskapsHjelp AS

Nei Banken føres ikke i reskonto !
Lån er en gjeld i balansen. Men spørsmålet er derfor om lånet er kortsiktig: eller langsiktig. Gjeld hører til 2000 gruppen. Ligg merke til at langsiktig lån har lavest nr. dvs rundt 2 tallet. Mens kortsiktig, fremdeles i 2000 gruppen men ligger nærmere 3000 gruppen. f.eks 2940 som gjelder feriepenger. (kortsiktig gjeld som skal betales innen 1 år) Kontant prinsippet : Det er en del betalinger som ikke føres opp som gjeld a la faktura når du mottar innbetaling dokumentet. dvs eiendoms avgifter og renter. Disse føres som betaling a la betaling av faktura. da fører du ut av bank (konto 1920 eller 2300) kredit og debet 8150…Birger Steen var inne på dette i sitt svar.- så her er ikke noen reskonto verken for kommunale utgifter eller renter. Så en liten faglig presisering: ved årsoppgjør (halvårs regnskap om du utarbeider dette) om du skal gjøre det helt riktig, påløpt renter. da tar du med renter som ikke er betalt evt skulle vært betalt om du ikke betaler i tide. Men ingen reskonto !!!!

5 John

Hva vil rente og avdragsnota si? og hvordan posterer man panatelån og valuta lån? Mvh John

6 Gunn Elise

Hvilken konto brukes for renter på Faktura, i dette tilf. gjelder det forsinket betalinger av frakt/rentefaktura

Ditt svar