Føring av lønn i NUF

Jeg driver et Nuf selskap, og lurer på om
det er riktig å føre Debet 5010 og kreditt 1930 som bokføring for lønn?

Det er egentlig ikke faste lønninger men akkordlønn!

Spørsmål fra Vidar.

Spørsmålet ble stilt den 13-01-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Debet 5010 og kreditt 1930 som bokføring for lønn er ikke feil. Men er 1930 konto pengene går ut fra? Mest vanlig er 1920.

Du må også huske å bokføre feriepenger og arbeidgiveravgift i regnskapet

2 Rune

Bruker Datax selv, slik at kontonumre har jeg tatt derfra.

Jeg fører et lønnsbilag slik:
K2610 påleggstrekk (skattetrekk), K2810 avsatt aga, K2785 avsatt aga på feriepenger, K2910 gjeld til ansatte (lønn), K2940 Skyldige feriepenger, D5000 Lønn (bruttolønn), D5020 Feriepenger, 5400 aga, 5401 aga av påløpte feriepenger.
Deretter, når jeg utfører selve utebetalingen, så fører jeg:
D2910 gjeld til ansatte, K1920 bank
Og så fører jeg overføring til skattetrekkskonto:
D1950 skattetrekkskonto, K1920 bank
Når jeg betaler inn skattetrekket, så fører jeg:
K1950 skattetrekkskonto, D2610 påleggstrekk
Når aga betales, så fører jeg:
K1920 bank, D2780 avsatt aga (evt. 2785 avsatt aga på feriepenger)

Som du ser, så har jeg ikke inkludert noe ekstra som km-godtgjørelser etc.

Ditt svar