Føring av kredittkortbilag i AS

Jeg har ett spørsmål ifbm føring av bilag ved bruk av firmakredittkort.

Spørsmålene gjelder et AS med tilhørende kontoplan. Økonomiprogram er Uni Økonomi.
1. Mot hvilke kontoer(debit-kredit) føres bruk av kredittkortet? (uttak i minibank, kjøp, etc).
2. Mot hvilke kontoer føres innbetalinger til kredittkortkontoen?

Slik jeg tenker så bør vel dette komme inn under en form for kortsigtig gjeld?

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 16-06-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Siv

Hvis dette er et kredittkort der du får regning i ettertid, så blir det vel å kreditere 2990 – Annen kortsiktig gjeld.

Når du gjør en nedbetaling på denne gjelden, så debiterer du 2990 og krediterer den kontoen der du har bankkontoen din (1910?)

NB: jeg ER litt rusten på dette, så ta gjerne og dobbeltsjekk det jeg har skrevet her.

Ditt svar