Føring av konto hos PayPal i utenlandsk valuta

Lurte på hvordan du kan føre regnskap når du har konto hos Paypal som har innskudd i US$.

Hvordan føre betaling fra kunde, uttak osv..

Hvilke konto skal dette føres på?

Spørsmål fra Morten

Spørsmålet ble stilt den 20-04-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

I paypal er det mulig å endre til andre valutaer, bla NOK

Ditt svar