Føring av inkasso

Vi har fått oppgjør fra inkassofirma.

Kravet er tapsført.

Trenger hjelp til føring!?

Spørsmål fra Terje Peter Larsen.

Spørsmålet ble stilt den 22-12-2010.

Ligger under emnet: Inkasso.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hei Terje Petter.
Tap på kundefordringer skal bokføres når det er endelig konstatert og skal bokføres i regnskapet slik:

Debet: 7830 Tap på fordringer
Kredit: 1500 kundefordringer + kundereskontro

Ditt svar