Føre kjøp av varer med lånte penger

Hvis jeg kjøper varer til 100 000 og betaler dette med et lån. Kan det da føres debet 1400 – Råvarer og Kredit 2240 – Lån?

Eller skal det føres via resultatkonti, og hvordan fører man det da?

Spørsmål fra Stein.

Spørsmålet ble stilt den 15-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Dette føres som om du kjøper varer fra en vanlig leverandør.

2 Frode v/ ALETT Regnskap

Varekjøp er varekjøp hvordan kjøpet er finansiert er et helt annet spørsmål. Det er varer dersom det er dette som skal selges eller bearbeidet for videre salg. Dersom det er vare som er en bruksgjenstand for å produsere – drive vriksomheten er det et anleggsmiddel.
Føring:
Debet kto 4000 gruppen kredit 20000 (2400) gruppen.
Betaling av kjøpet: Debet 20000 (2400) gruppen og kredit 2900 eller 2200 – 2300 gruppen etc

Ditt svar