Etablere holdingsselskap – kjøpe ut private aksjer

Driver idag to selskaper som jeg eier 100 prosent privat. Ek i disse selskapene er 1,4 millioner og 850 000 i bokført EK.

Hvis jeg etablerer et selskap må holding da betale meg privat denne verdien? Sådan jeg frigjør disse pengene til meg privat og «låner» dette i holdingselskapet?

Spørsmål fra CIA.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når du har etablert et AS som holdingselskap så må ikke holdingselskapet betale deg privat.

http://www.starte.as/as-som-holdingselskap/

Ditt svar