Erstatning ved heving av kontrakt

Hei, hvordan gjør man regnskapsmessig og i forhold til mva når en byggekontrakt blir hevet rett før ferdigstillelse pga kontraktsbrudd?
Her har vi flere spørsmål: Regnskapsførte inntekter og kostnader før hevingen?
Blir dette å anse som erstatning på samme måte som den erstatningen en må betale til kunden for kontraktshevingen i ettertid, eller blir det et skille før og etter hevingen. Hvordan gjør man da i regnskapet og i forhold til mva?

Spørsmålet ble stilt den 18-01-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å kunne gi korrekt må jeg vite om detere er utbygger eller byggherre?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Geir

Entreprenør

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar