Er dette franchise?

Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak). Sammen er vi 10 personer, hver med enkeltmannsforetak, som jobber under samme navn og holder kurs.

Vi betaler 10% av kursdeltagernes betaling for bruk av navnet. Dette fakturerer vi som kursutgift/driftskostad.

I tillegg betales 5% av kursdeltagernes i administrasjon (som tar seg av spørsmål fra kunder, påmelding av kursdeltagere mm)

Fått opplyst om at det er veldig viktig at vi ikke nevner franchise noen plasser, men er ikke dette strengt tatt franchise? Når vi fakturerer for bruk av navnet for å holde kurs?

Spørsmål fra Malin.

Spørsmålet ble stilt den 06-04-2018.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jo

Høres ut som franchise for meg.

«Franchising (fransk, egentlig (avgifts)frihet) er en forretningsmodell hvor en person med en forretningsidé (franchisor, «franchisegiver») lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver (franchisee, «franchisetaker») mot en avtalefestet avgift.»

https://no.wikipedia.org/wiki/Franchising

Ditt svar