Er det moms på Teller servicegodtgjørelse?

Teller beregner seg en såkalt servicegodtgjørelse på innløsning av kredittkortbetalinger i vår nettbuttikk.

Har vi fradragrett for mva på denne avgiften som de trekker i oppgjøret til oss?

Spørsmål fra Svein.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis det på oppgjørsskjema er beregnet mva (det vil da være skrevet dette) så har du fradragsrett for inngående mva så lenge du/ditt firma er er registrert i momsregisteret.

2 Sverre Olav

Det er vel gjerne tvilsomt at det disse tjenestene er mva-pliktige, jf mva-loven § 3-6 der det framgår at omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven.

Ditt svar