Inspirerende video om entrepenørskap

Hvilke egenskaper har en suksessfull entrepenør?
Hva skal til for å lykkes?