Enkeltpersonforetak: Inntektsføring

Hei! Driver et enkeltpersonforetak. Har hatt noen kurs for private/venner, der jeg har fått kontantbetaling. Det har gjerne vært i grupper på 4-8 stykker, så kan ikke sende faktura til alle. Hvordan inntektsfører jeg disse kontantene? Skal jeg bare lage en »fiktiv faktura»? Og skrive hva jeg tjente og hva jeg gjorde?

Spørsmål fra Knut.

Spørsmålet ble stilt den 05-11-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Sakset fra Altinns artikkel om kontantsalg:

«Bokføringspliktige som har ambulerende eller sporadisk virksomhet, er unntatt fra kravet om kassaapparat så lenge den ambulerende eller sporadiske kontantomsetningen ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp ekskl. mva. (fra 1. mai 2014 kr 265 110). Disse kan da heller registrere kontantsalget fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert.»

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hva-er-bokforingsplikt/Kontantomsetning/

Nå skriver du jo at du allerede har hatt kursene, isåfall blir vel å lage fakturaer i ettertid det mest riktige (uten at jeg vet hvor strengt disse regelene tolkes).

Ditt svar